Integritets- och cookiepolicy

Fotograf Davidsson lägger stor vikt vid att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt och att du ska känna dig trygg med hanteringen av dessa. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Det är viktigt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Fotograf Davidssons integritetspolicy är upprättad i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig
Fotograf Davidsson personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom företaget. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig på, info@fotografdavidsson.se.

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter är allt man gör med personuppgifterna, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Insamling av personuppgifter sker när du kontaktar oss, besöker företagets webbplats, via kommunikation genom ex. mail samt vid köp av företagets tjänster och produkter. Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera ditt köp av fotografering och produkter samt att vissa uppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Bokningsförfrågan
Vid intresse av fotografering kontaktar kunden själv Fotograf Davidsson genom skicka meddelande via e-post, webbsida, Facebook, Instagram, Messenger, SMS eller så ringer kunden.  Följande personuppgifter samlas vid en bokningsförfrågan beroende på hur kunden kontaktar oss: förnamn, efternamn, användarnamn på Facebook och Instagram, e-postadress, mobiltelefonnummer och meddelande. Personuppgifterna sparas i respektive system. Vid intresseförfrågningar som inte resulterat i en bokad fotografering så sparas uppgifterna i maximalt 90 dagar efter första datum för kontakt. Vid förfrågan som resulterat till en bokad fotografering så sparas konversationen till fullgörande av avtal och raderas därefter.

Bokning av fotografering
Personuppgifter som samlas in vid bokning av en fotografering kommer att användas som underlag till upprättande av avtal, fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler samt för att skicka fakturor och digitala bilder. Personuppgifterna samlas in via e-post, webbsida, Facebook, Instagram, Messenger och SMS. Lagringstider för avtal och fakturaunderlag se nedan. Rättslig grund är avtal samt rättslig förpliktelse.

Upprättande av avtal
Följande personuppgifter behandlas vid upprättande av avtal beroende på om kunden är privatperson eller företag: förnamn, efternamn, företagsnamn, organisationsnummer, leveransadress och fakturaadress. Avtalen sparas till fullgörande av avtal. Rättslig grund är avtal.

Betalning av fotografering/produkt
Följande personuppgifter behandlas vid betalning av fotografering/produkter beroende på om kunden är privatperson eller företag: förnamn, efternamn, företagsnamn, organisationsnummer, leveransadress och fakturaadress. Personuppgifterna används som underlag till fakturering och lagringstiden regleras av bokföringslagen. Rättslig grund är rättslig förpliktelse.

Digitala bilder från fotografering
Efter genomförd fotografering behandlas personuppgifter i form av digitala bilder. De digitala bilderna samlas in från kamerans minneskort  och lagras på extern hårddisk samt på hårddisk dator. De digitala bilderna raderas successivt från det att de laddas från minneskortet till visning av bilder och slutligen finns bara de bilder som kunden vill köpa kvar att spara. Kundens utvalda bilder sparas i 6 månader från fotograferingstillfället plus antalet dagar till den sista dagen i innevarande månad. Rättslig grund är avtal.

Webbalbum
Efter genomförd fotografering får kunden tillgång till ett lösenordsskyddat webbalbum via tjänsten Pixiset för att välja ut de digitala bilderna de vill köpa och/eller vill göra produkter av samt ladda hem köpta digitala bilder. De personuppgifter som används är e-postadress och digitala bilder från fotograferingen. Personuppgifterna i systemet sparas maximalt 60 dagar från att kunden fått tillgång till webbalbumet.  Rättslig grund är avtal.

Fotografens marknadsföring
Bilder från fotograferingar kan komma att används i marknadsföringssyfte på sociala medier som exempelvis hemsida, Facebook, Instagram mm.  Marknadsföring kan också bli aktuellt i annonser på webb/tidningar, vid evenemang och i fotostudion. Tillåtelse av användning samt personuppgifter för marknadsföring regleras i avtal. Dessa bilder får sparas i maximalt 5 år från fotograferingstillfället. Rättslig grund är avtal.

Hantering av cookies
En cookie är en liten textfil som skickas till din enhet från den webbplats du besöker (förstapartscookie) eller från någon partners som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, exempelvis webbstatistik (s.k. tredjepartscookie).

Fotograf Davidsson använder sig av följande cookies. Tillfälliga cookies (sessioncookies) som skickas till din dator för att webbsidan ska fungera korrekt under ditt besök. Sparas inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies som sparas på din enhet tills du tar bort dem eller de går ut och raderas.

Cookies gör det möjligt att lagra användarens webbhistorik som exempelvis inloggningsuppgifter, språkval och andra inställningar i syfte att optimera surfandet för dig som användare.

En cookie kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den enhet (ex. dator, surfplatta eller mobiltelefon) som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan t.ex. välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.

Personuppgifter till tredje part
Era personuppgifter delas inte ut till någon tredje part.

Personuppgifter inom EU/EES
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Dina rättigheter
Fotograf Davidsson gör det enkelt för dig att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och uppdaterade. Ni har rätt att begära korrigering av era personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Ni kan begära radering av era personuppgifter ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ändringar i policyn
Villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på webbplatsen: www.fotografdavidsson.se. Vid ändringar av betydelse för dig kommer vi att skicka meddelande via e-post för att uppmärksamma dig om förändringarna, om du har meddelat oss din e-postadress. Om ändringarna medför sådan personuppgifts-behandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Revisionshistorik
Version 1.0: Daterad 2018-05-25, Version 1.0 fastställd, Fotograf Davidsson